Aanvullende eisen Zonnepanelen

Ook voor zonnepanelen die nagelvast op een woning zijn gemonteerd, kunt u voortaan een investeringsaftrek verkrijgen. De Staatssecretaris heeft recent een besluit daar over genomen. Wat wel aangemerkt dient te worden is dat voor zonnepanelen aanvullende eisen gelden.

Energielijst 2017

In de energielijst 2017 staat wanneer u voor zonnepanelen de Energie-investeringsaftrek ( EIA ) krijgt. Voor zonnepanelen wordt een onderscheid gemaakt in het al dan niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Zonnepanelen die hierop zijn aangesloten, moeten een gezamenlijk piekvermogen hebben van ten minste 15kW (met SDE2013 of eerder) of van meer dan 25kW, afhankelijk van de soort zonnepanelen. Deze eisen gelden weer niet voor zonnepanelen die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. 

EIA Zonnepanelen

Ook het maximum aan Energie-investeringsaftrek (EIA) dat u kunt krijgen is afhankelijk van het soort zonnepanelen dat u aanschaft. Controleer dit vóórdat u in zonnepanelen investeert.

Voor meer informatie download u de brochure Energie-investeringsaftrek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.