Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan of verkoop van je woning.

Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bouwkundig rapport

Bouwkundige rapporten van Perfectkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.

Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full-color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar je verzonden.

Bouwkundige onderzoek

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:
• Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
• Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
• Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
• Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
• Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
• Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
• Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
• Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
• Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
• Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken.
• Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
• Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
• Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
• Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Tijdens de bouwkundige keuring krijg je direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvang je binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft je inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Klik hier voor een voorbeeld van een bouwkundig rapport.

Klik hier om direct een bouwkundig rapport aan te vragen.