Vragen en antwoorden voor wat betreft een recreatiewoning kopen

Regelmatig krijgen wij van Makelaardij Maat vragen van potentiële kopers of (ver)huurders, omdat zij een vakantiehuis in Zeeland te koop hebben zien staan die hun interesse heeft gewekt. De meest voorkomende vragen hebben wij in het overzicht hieronder beantwoord.

Wat betekent erfpacht?

– Een recreatiewoning in Zeeland kan je zowel op als buiten een recreatiepark kopen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er erfpacht op de grond zit waar de recreatiewoning op staat. Erfpacht betekent dat tijdens de koop van het vakantiehuis, de grond géén eigendom wordt. Die grond wordt namelijk gepacht, waarvoor je vaak jaarlijks een vergoeding, een canon genoemd, moet betalen.

Wat zijn de fiscale aspecten van het kopen van een vakantiewoning of recreatiewoning?

– Een recreatiewoning wordt gezien als vermogen waardoor deze in Box 3 valt. Wanneer er een lening is voor de aankoop van een vakantiewoning mag deze van het vermogen worden, maar de hypotheekrente en de kosten voor onderhoud zijn niet fiscaal aftrekbaar. Voor de verhuur van recreatiewoningen gelden er weer andere regels.

Wat zijn de fiscale aspecten van het verhuren van een vakantie- of recreatiewoning?

– Een vakantiehuis gebruik je in de meeste gevallen niet het hele jaar zelf. Om die reden kunt u, op het moment dat u zelf geen gebruikt maakt van de woning, overwegen om de recreatiewoning te verhuren aan derden. Ondanks het feit dat dit zorgt voor een extra inkomen, moet u proberen nooit afhankelijk te zijn van verhuur. Niet elke recreatiewoning mag verhuurd worden en vaak willen de grotere recreatieparken het beheer zelf in de hand houden tegen een besproken vergoeding. Zij stellen dan de eis dat verhuur alleen mogelijk is door tussenkomt van het beheerskantoor. Op het moment dat u hiermee akkoord gaat betekent dit vaak wel dat je eigen gebruik van de woning beperkt zal worden.

Wat zijn additionele kosten van een vakantie huis ?

– Naast de aankoopprijs, zullen er ook kosten voor onderhoud betaald moeten worden. Daarbij komen nog kosten van de gemeentebelasting, gas, water, licht en eventuele servicekosten voor de Vereniging van Eigenaren.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

– U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod, dus ook wanneer de verkoper een tegenbod doet. De makelaar kan duidelijk aangeven in onderhandeling te zijn, maar wanneer Makelaardij Maat aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen bent u niet in onderhandeling.

Mag Makelaardij Maat doorgaan met bezichtigingen van de recreatiewoning als er al over een bod onderhandeld wordt?

– Ja, Makelaardij Maat mag doorgaan met bezichtigingen op het moment dat er al over de woning onderhandeld wordt. Dit is omdat een onderhandeling niet tot verkoop hoeft te leiden en er wellicht meer belangstellende die een hogere prijs bieden.

Kan de vraagprijs van een woning tijdens onderhandelingen verhoogd worden?

– Ja de vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Pas wanneer de verkopende partij het bod aanvaardt, is er sprake van een koop. Wanneer de koper een tegenbod doet dat afwijkt van het eerdere bod van de verkopende partij, dan blijft het meest actuele bod staan.

Word ik koper van de recreatiewoning op het moment dat ik de vraagprijs bied?

– Nee, het is aan de verkopende partij om akkoord te gaan met de vraagprijs of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Op welke zaken moet ik letten bij het uitbrengen van een bod op een recreatiewoning?

– De staat van onderhoud, lijst van roerende zaken, park reglementen, datum van aanvaarding en eventuele ontbindende voorwaarden zijn zaken waarmee u rekening dient te houden.

Mag Makelaardij Maat tijdens onderhandelingen het systeem van de verkoop wijzigen?

– Ja, een van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. In sommige gevallen zijn er zoveel belangstellenden dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar, in overleg met de verkoper, besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de bied procedure te wijzigen. Wanneer de gedane toezeggingen zijn nagekomen, kiest de makelaar vervolgens bijvoorbeeld via een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een eerlijke kans om hun een hoogste bod uit te brengen.

Wat is een optie?

– Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst te sluiten met een andere partij. Partijen zijn het dan al eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip “optie” gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopend makelaar kan doen aan een belangstellende koper, tijdens het onderhandelingsproces.

Als ik de eerste persoon ben die belt voor een bezichtiging, die de woning bezichtigd of als ik als eerste persoon een bod uitbreng, moet de makelaar dan ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

– Nee in alle bovenstaande gevallen hoeft dit niet. Makelaardij Maat bepaald samen met de verkoper de procedure, waarover zij u moeten informeren. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom een goed idee om de makelaar te vragen wat uw positie is.

Zit de makelaarscourtage in de “kosten koper”?

– Nee voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid toedraagt aan de overdracht van de woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Op het moment dat de verkoper Makelaardij Maat inschakelt om zijn woning te verkopen moet de verkoper ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze makelaarscourtage. De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkopende partij. 

Wat is een ontbindende voorwaarde?

– Een ontbindende voorwaarden zijn voor u de enige mogelijkheid om de koop zonder kosten of boete te kunnen ontbinden nadat er overeenstemming is bereikt. Ontbindende voorwaarden zijn zeer belangrijk. Deze voorwaarden kunnen u veel kosten en zorgen besparen.

Deze ontbindende voorwaarden kunnen zijn:

a. Het voorbehoud dat de hypothecaire financiering rondkomt;

b. Het voorbehoud van uw bouwtechnische keuring van de recreatiewoning,

c. Het voorbehoud van een bepaalde taxatiewaarde van de recreatiewoning;

Wat is een waarborgsom?

Om zeker te zijn van de nakoming van de koper kan in de koopovereenkomst een artikel worden opgenomen, waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom bedraagt vaak 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de koopsom. 

Makelaardij Maat neemt altijd een bankgarantie op in de koopovereenkomst voor zijn verkoper. 

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijven gesprek mocht u vragen hebben na het lezen van het artikel.