BKR verwijderen

BKR verwijderen

Kleine BKR-registraties verwijderen blijkt praktisch onmogelijk. Dit heeft grote consequenties voor de hypotheek aanvraag. Hoewel het Bureau Krediet Registratie (BKR) zegt dat registraties in het register na een belangenafweging kunnen worden aangepast of verwijderd, blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn. Dat schrijft het NRC. Hierdoor blijken kleine betalingsachterstanden grote gevolgen te hebben voor hypotheken.

Huis kopen met BKR

Kredietverstrekkers – van banken en autoleasefirma’s tot telefoonmaatschappijen en postorderbedrijven – zijn verplicht om kredieten vanaf 250 euro in de database van het BKR op te nemen. Als klanten een betalingsachterstand oplopen of meer dan 250 euro rood staan bij een bank, volgt een negatieve registratie. Na aflossing van het krediet blijft zo’n negatieve registratie nog vijf jaar in het register staan. Gedurende die periode verstrekken banken in veel gevallen geen hypotheek.

BKR benadrukt dat een afgeloste schuld die in het register staat helemaal niet betekent dat er geen hypotheek kan worden afgesloten. Kredietverschaffers zouden namelijk beslissen op basis van het volledige plaatje, zoals inkomen, spaargeld en andere openstaande leningen. Maar uit personeelshandleidingen van onder andere ABN Amro, ING en Rabobank blijkt dat werknemers onder geen beding een hypotheek mogen verstrekken aan mensen die na gemiste betalingen het nog openstaande bedrag in één keer moesten voldoen.

BKR registratie

Vanwege de impact van negatieve BKR-registraties oordeelde de Hoge Raad in 2011 dat die op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens moeten voldoen aan ‘de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit’. Registraties van kleine schulden die jaren later, als ze allang afgelost zijn, tot het afwijzen van een hypotheek leiden, mogen op grond van dit arrest bijvoorbeeld uit het BKR-register verwijderd worden.

Sinds februari is kredietverstrekkers deze mogelijkheid echter ontnomen, zo schrijft NRC. BKR scherpte het algemeen reglement aan, omdat het verwijderen van registraties voor ‘geschiedvervalsing’ zou zorgen. Volgens de stichting moet het BKR-register een compleet beeld van het betaalgedrag van consumenten geven en dat kan niet als ‘correcte informatie wordt weggepoetst.’

BKR registratie verwijderen

Desondanks blijft BKR erbij dat belangenafweging in ‘zeer uitzonderlijke gevallen’ mogelijk is. Ook zouden sommige kredietverstrekkers nog zelf aanpassingen in het register mogen doen. Bewijs daarvoor wil BKR volgens NRC niet verstrekken. Uit correspondentie van kredietverstrekkers naar hun (oud-klanten) blijkt ook dat ze het BKR-register niet aan kunnen passen: ‘U vraagt of wij de registratie (ook) kunnen beoordelen op basis van het proportionaliteitsbeginsel. Op basis van het Algemeen Reglement [van het BKR, red.] kunnen wij om deze reden een registratie niet verwijderen’, schrijft Rabobank. American Express stelt vanwege het nieuwe reglement ‘niet bevoegd’ te zijn en legt uit dat noteringen enkel nog verwijderd kunnen worden na een uitspraak van de rechter of geschillencommissie.

In toom houden

Omdat BKR het consumenten de facto onmogelijk heeft gemaakt zich met succes bij hun kredietverstrekker te beroepen op het proportionaliteitsbeginsel van de Hoge Raad, rest gedupeerden inderdaad geen andere keus dan een gang naar de geschillencommissie of de rechter. Johan den Hoed, cassatie-advocaat bij Köster Advocaten uit Haarlem, vindt dit een kwalijke zaak en pleit voor meer bemoeienis van de overheid. “Dit jaagt betrokkenen flink op kosten. De organisatie zou in toom gehouden moeten worden, want nu schiet die zijn doel voorbij. Qua toezicht of regelgeving moet er iets gebeuren.”

Bron vermelding: NRC nieuwsblad 11 augustus 2017

Geschreven door : redactie Vastgoed Dossier 14 augustus 2017

NRC link