Definitief Energielabel

Energielabel aanvragen

Het energielabel is niet nieuw, maar wel het moeten aanvragen bij de verkoop van uw huis. Het definitief energielabel is dat wel en deze is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur van iedere woning en wijkt op enkele punten af van het reeds bestaande energielabel.

Energielabel huis

In januari ontvangen alle woningeigenaren een brief met daarin hun voorlopige energielabel die u zelf definitief kunt maken. Op dit moment wordt door de Rijksoverheid namelijk gewerkt aan een internetapplicatie waarop woningeigenaren zelf kunnen inloggen. Binnen deze applicatie kunt u vooraf ingestelde gegevens, zoals informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketels wijzigen of goedkeuren. Wilt u gegevens wijzigen, dan hebt u voor sommige gegevens bewijslast nodig. Deze kunt u in de applicatie zelf plaatsen door middel van het uploaden van een foto of andere ingescande documenten. Nadat u akkoord geeft voor de gegevens die zijn ingevuld, worden de gegevens op afstand gecontroleerd door een erkende deskundige. Na akkoord ontvangt u een definitief energielabel.

Voorlopig energielabel

Bent u nu al benieuwd naar uw energielabel? Via de energielabel-checker vindt u informatie over uw energielabel. Door het invullen van uw postcode en huisnummer wordt op basis van het bouwjaar en het type woning een voorlopig energielabel bepaald. Zo’n voorlopig label is best nuttig, want aan de hand hiervan kunnen marktpartijen u uitleggen hoe uw huis energiezuiniger gemaakt kan worden.

Energie-Index

Met de nieuwe regels omtrent het energielabel zal het energie-prestatiecertificaat vanaf dezelfde datum overgaan in de Energie-Index. De Energie-Index is de indicator van de energieprestatie van een woning. Hoe lager de Energie-Index, hoe beter. Deze index wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewonersgedrag. Bij een Energie-Index ontvangt u automatisch een definitief energielabel.

Houd de brievenbus in januari dus in de gaten en kijk of uw voorlopige energielabel definitief gemaakt kan worden.