WOZ waarde huis correct?

WOZ Waarde huis

Eind februari heeft u de WOZ-beschikking ontvangen. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning. Deze stelt uw gemeente vast. De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2017 is de waardepeildatum 1 januari 2016.
Uw gemeente baseert de waarde van uw woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er verschillende belastingen en heffingen op zijn gebaseerd.

Deze belastingen die u betaalt zijn gebaseerd op uw WOZ-waarde

  • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
  • Waterschapsbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Roerenderuimtebelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Schenk en -erf belasting

Een te hoge WOZ-waarde kan u tussen de € 60,- en € 2.500 per jaar kosten. Als u dit vermenigvuldigd over de looptijd van uw hypotheek ( bijvoorbeeld 30 jaar) dan is dat een aanzienlijk bedrag.
Als u vragen heeft over uw Woz-aanslag mailt of belt u ons dan gerust, wij kijken dan vrijblijvend met u mee.

Bezwaar WOZ waarde

En bent u het niet eens met uw ontvangen WOZ-waarde? Dan is er een mogelijkheid om met een specialist bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Let hierbij wel op de bezwaartermijn; deze is 6 weken na de datum van de aanslag. 

Wij zijn u graag van dienst!