Peiljaarverlegging vanwege erfenis

Peiljaarverlegging van geërfde woning

Verzoek voor peiljaarverlegging vanwege een geërfde woning? Voor de erfbelasting moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. De peildatum van de WOZ-waarde ligt echter altijd (minimaal) een jaar voor de overlijdensdatum. Een erfgenaam kan echter kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde die geldt voor het jaar na het jaar van overlijden.  

Peildatum WOZ waarde

Met betrekking tot de  erfbelasting wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. Deze peildatum van de WOZ-waarde ligt altijd minimaal een jaar vóór de overlijdensdatum.

De erfgenamen kunnen  echter kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden óf de WOZ-waarde die geldt vóór het jaar na het jaar van overlijden.  

Belangrijk om te weten inzake peiljaarverlegging Wet WOZ

In een dalende woningmarkt kan het fiscaal voordelig zijn om te kiezen voor de WOZ-waarde van een later jaar.

In een stijgende woningmarkt geldt uiteraard dat de WOZ-waarde in het jaar van overlijden gunstiger is.